ul. Fioletowa 16, 62-093 Sława Wielkopolska
tel. 61 812 41 37 | fax 61 812 41 84 | kom. 501 241 460
e-mail: firma@thermolam.pl

Wentylacja

System wentylacji mechanicznej wykorzystuje urządzenia zwane centralami wentylacyjnymi, które mają za zadanie wywołać cyrkulację powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp. Nieodzownym elementem nowoczesnej centrali wentylacyjnej jest rekuperator, który ma za zadanie odzyskać ciepło (pora zimowa) lub  chłód (pora letnia) tracone w procesie wymiany powietrza z wykorzystaniem wymienników krzyżowych, obrotowych lub z zastosowaniem czynnika pośredniczącego wymianie np glikolu. Centrale wentylacyjne posiadają możliwość wstępnego oczyszczenia powietrza doprowadzanego poprzez filtry na wlocie i wylocie urządzenia o różnych klasach filtracji. Ważnym aspektem oprócz utrzymania czystości w pomieszczeniu jest również stabilizacja poziomu wilgotności realizowana za pomocą nawilżacza również montowana w systemach wentylacyjnych. Wszystkie te urządzenia są składowymi utrzymania komfortu cieplnego w którego skład wchodzi:

 

- wentylacja mechaniczna poprzez wymianę powietrza

- stabilizacja temperaturowa poprzez grzanie lub chłodzenie na poziomie 21-23 stopni C w pomieszczeniu

- stabilizacja wilgotności z wykorzystaniem nawilżaczy lub układów chłodzących na poziomie 50-60% wilgotności względnej

- filtracja, oczyszczanie mechaniczne powietrza

- rekuperacja, odzysk ciepła lub chłodu

 

Służymy Państwu doradztwem popartym długoletnim doświadczeniem w zakresie doboru i montażu odpowiedniego rodzaju urządzeń do wentylacji mechanicznych.

oferta
VAM DAIKIN
System wentylacji z odzyskiem ciepła Daikin reguluje temperaturę i wilgotność nawiewanego świeżego powietrza, tak aby dostosować je do warunków w pomieszczeniu. Pozwala to na zrównoważenie parametrów powietrza wewnątrz i na zewnątrz, oraz znaczące zmniejszenie zapotrzebowania mocy chłodniczej lub grzewczej systemu klimatyzacyjnego.
Urządzenia HRV mogą być użytkowane indywidualnie lub jako integralna część systemu klimatyzacji (seria VRV lub Sky Air firmy Daikin).

 

> 9 modeli do wyboru
> Energooszczędna wentylacja o zwartej budowie
> Specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepła z wkładem HEP (wymiennik papierowy o wysokiej efektywności)
> Łatwa integracja z systemem VRV
> Możliwość podłączenia do systemów sterowania Daikin:
> Usuwanie ciepła (ekonomizer): ciepło w pomieszczeniu jest usuwane nocą
> Nawilżanie i klimatyzacja zintegrowane w jednym urządzeniu HRV
> Zwiększony spręż dzięki lepszym parametrom pracy wentylatora
> Indywidualne sterowanie za pomocą zdalnego sterownika HRV

pdfVAM DAIKIN.pdf

oferta
 
Zajmujemy się również dostawą i montażem podzespołów instalacji rozprowadzenie powietrza wentylowanego i klimatyzowanego, zgodnie z projektami które realizujemy samodzielnie lub z specyfikacją projektową dostarczoną przez inwestora wynikającej z rodzaju zamówienia. Posiadamy narzędzia i odpowiednio przeszkoloną kadrę do realizacji powierzonych nam zadań zachowując odpowiednią kulturę i wysoką jakość montażu

 

ofertaoferta

 

loga