ul. Fioletowa 16, 62-093 Sława Wielkopolska
tel. 61 812 41 37 | fax 61 812 41 84 | kom. 501 241 460
e-mail: firma@thermolam.pl

Klimatyzatory Multi SPLIT

MXU & MXS:

 

ELASTYCZNOŚĆ INSTALACJI

 

Dzięki szerokiemu wyborowi jednostek, od 2- do 5-portowych,
możliwe są wszelkie rozwiązania konfiguracyjne. Do jednej
jednostki zewnętrznej ‘multi’ można podłączyć maksymalnie
5 jednostek wewnętrznych. Wszystkie jednostki są obsługiwane
osobno sterownikiem i nie muszą być montowane w tym
samym pomieszczeniu ani jednocześnie. Jednostki zewnętrzne
mają schludny wygląd i wytrzymałą konstrukcję; łatwo je
zamontować na dachu lub tarasie, ewentualnie na ścianie
zewnętrznej.

 

SZEROKI WYBÓR

 

Możliwe jest podłączenie różnych modeli jednostek
wewnętrznych: naściennych, przypodłogowych, kaset
z nawiewem obwodowym, podsufitowych, jednostek ‘flexi’,
kanałowych i kaset z nawiewem w 4 kierunkach.
Jednostki zewnętrzne split układu multi wyposażone są
w sprężarkę typu swing firmy Daikin, charakteryzującą się cichą
pracą i wysoką sprawnością energetyczną.

oferta

 

 

RMXS:

 

ELASTYCZNOŚĆ INSTALACJI

 

Do jednej jednostki zewnętrznej ‘multi’ można podłączyć
maksymalnie 9 jednostek wewnętrznych. Wszystkie jednostki są
obsługiwane osobno sterownikiem i nie muszą być montowane w
tym samym pomieszczeniu ani jednocześnie. Wąskie rury instalacji
chłodniczej ułatwiają mocowanie i łączenie, co znacząco skraca czas
montażu. Reduktor BP dostosowuje ilość czynnika chłodniczego do
zapotrzebowania mocy chłodniczej lub grzewczej pomieszczenia.
Dzięki ulepszonej konstrukcji reduktor BP łatwiej jest zdemontować,
co ułatwia naprawę lub recykling. Rozdzielnik REFNET zmniejsza ilość
niezbędnych czynności montażowych i jednocześnie zapewnia
większą niezawodność systemu. Maksymalna całkowita długość
instalacji chłodniczej wynosząca 145 m zapewnia znacznie większą
swobodę wyboru miejsca montażu jednostek wewnętrznych

 

SZEROKI WYBÓR

 

Możliwe jest podłączenie różnych modeli jednostek
wewnętrznych: naściennych, przypodłogowych, kaset
z nawiewem obwodowym, podsufitowych, jednostek ‘flexi’
i kanałowych.

oferta

 

 

pdfKatalog MULTI SPLIT.pdf

loga